contact

E-Mail
support@zap.gr.ch

telefon
081 257 61 70

LOGOUT

Logged in als

Logout

L'annunzia als examens succeda be electronicamain via internet. L'annunzia electronica succeda entaifer ina tscherta fanestra da temp. Annunzias retardadas na pon betg vegnir resquardadas.

Annunzias or da l'emprima classa secundara sco era or da l'emprima classa da la scola reala n'èn betg pussaivlas.

Ils secretariats da las scolas medias ed il secretariat d'examens d'admissiun (081 257 61 70) prestan en cas da basegn support tar l'annunzia electronica.

Cun s'annunziar als examens èsi da pajar ina taxa d'examen da 100.– francs. Per pajar la taxa d'examen retschavis Vus per posta dal schaner 2023 in cedel da pajament. Succeda ina retratga suenter la scadenza dal termin d'annunzia, sto la taxa d'examen da 100.- francs vegnir pajada malgrà la retratga.


Ulteriuras infurmaziuns (proceder d'admissiun ed exempels d'examens dals davos quatter onns) sin la pagina d'internet da l'Uffizi per furmaziun media-superiura (www.ahb.gr.ch).

Temp d'annunzia progimnasi

Examen d'admissiun da la 6avla classa primara en l'emprima classa dal gimnasi
Temp d'annunzia: 3 d'october 2022 fin ils 16 da december 2022

Annunzia
Invista en ils resultats dals examens

Vus pudais prender invista als resultats dals examens cun il link sutvart cun login valaivel (e-mail e pled-clav da l’annunzia) a partir dals 2 da mars 2023 davent da las 18.00.

A la decisiun d'examen

Temp d'annunzia examen unitar

Examen d'admissiun da la 2. u 3. classa secundara e da la 2. u 3. classa da la scola reala en la 3. classa dal gimnasi ed en l'emprima classa da la scola media commerziala u la scola media spezialisada
Temp d'annunzia: 31 da october 2022 fin ils 13 da schaner 2023

Annunzia
Invista en ils resultats dals examens

Vus pudais prender invista als resultats dals examens cun il link sutvart cun login valaivel (e-mail e pled-clav da l’annunzia) a partir dals 30 da mars 2023 davent da las 18.00.

A la decisiun d'examen

Annunzia en trais pass

Registraziun

 • Per s'annunziar stuais Vus sa ristrar cun ina adressa dad e-mail valaivla e cun in pled-clav.
 • Suenter avair endatà Vossa adressa dad e-mail ed in pled-clav survegnis Vus tramess in code che Vus stuais scriver en sin la proxima pagina per finir la registraziun.
 • Suenter la registraziun pudais Vus s'annunziar tontas giadas sco Vus vulais cun Vossa adressa dad e-mail ed il pled-clav entaifer il temp d'annunzia fin a l’annunzia definitiva e modifitgar Vossa annunzia.

Endatar l'annunzia electronicamain

 • indicaziuns tar l'uffant
 • indicaziuns tar ils geniturs
 • lieu e lingua d'examen
 • tscherna da la scola
 • furmaziun preliminara
 • particularitads
 • conferma da l'annunzia

Inoltrar documents

 • copia da l'attesta (copia da l'attestat da l'emprim semester 2022/2023)
 • copia da la carta d'identitad ni dal pass

Ils documents ston vegnir inoltrads fin il pli tard 6 favrer 2023 tar l'Uffizi per la furmaziun media-superiura, secretariat d'examens d'admissiun, Grabenstrasse 1, 7001 Cuira, u electronicamain a support@zap.gr.ch.

I na vegn betg tramess retschavidas (era betg sin dumonda). En cas dad irregularitads vegn l'Uffizi per la furmaziun media-superiura a prender si contact cun Vus per telefon.
Sche las copias vegnan inoltradas electronicamain, na duvrain nus quellas betg supplementarmain en format da palpiri per posta.